OuluREPO

Oulun yliopiston avoin julkaisuarkisto OuluREPO sisältää:

  • Acta Universitatis Ouluensis -sarjassa julkaistut väitöskirjat ja muut julkaisut
  • Yliopiston muissa julkaisusarjoissa tai niiden ulkopuolella julkaistuja väitöskirjoja ja muita julkaisuja
  • Oulun yliopiston julkaisujen rinnakkaistallenteet (01/2017 alkaen)
  • Avoimena julkaistut opinnäytteet: kandidaatintyöt, pro gradu -tutkielmat, diplomityöt ja lääketieteellisen tiedekunnan syventävien opintojen opinnäytteet.
Suurin osa aineistosta on vapaasti luettavissa (Open Access) ja osa vain OuluREPO-työasemilla.

Näytä lisää