Paluu julkaisuarkistoon

OuluREPO-julkaisuarkiston saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Oulun yliopiston OuluREPO-julkaisuarkistoa. Seloste on laadittu 28.4.2023.

www-osoite: https://oulurepo.oulu.fi/

OuluREPO on Oulun yliopiston julkaisuarkisto, joka on perustettu kesäkuussa 2023. OuluREPO-arkistoon on siirretty julkaisut aiemmin käytössä olleesta Jultika-julkaisuarkistosta. OuluREPO-julkaisuarkistoon tallennetaan Oulun yliopistossa tuotettua aineistoa kuten väitöskirjoja, opinnäytetöitä, tutkijoiden artikkeleita, julkaisusarjoja ja oppimateriaaleja.

Digipalvelun saavutettavuuden arviointi

Arkistossa olevien julkaisujen saavutettavuudesta vastaa Oulun yliopisto, joka on itse arvioinut niiden saavutettavuuden.

Käyttöliittymän saavutettavuudesta vastaa Kansalliskirjasto. Käyttöliittymän saavutettavuuden on arvioinut Kansalliskirjasto.

Ei-saavutettava sisältö

Sivustolla on aineistoa, joka ei kuulu saavutettavuuslain piiriin.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Verkkosivusto täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset. Sivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Julkaisujen saavutettavuus

23.9.2018 jälkeen tallennettujen julkaisujen saavutettavuudessa on havaittu mm. seuraavia puutteita:

Oulun yliopiston eri tiedekunnissa ja koulutusohjelmissa on otettu käyttöön saavutettavan opinnäytetyön tekemiseen ohjaava pohja. Saavutettavasta pohjasta huolimatta opinnnäytetöissä voi edelleen esiintyä saavutettavuuspuutteita.

Kaikissa julkaisusarjoissa saavutettavuutta ei ole vielä täysin huomioitu mallipohjissa ja niiden ohjeistuksissa.

Käyttöliittymän saavutettavuus

Käyttöliittymän arvioinnissa on löydetty seuraavia puutteita:

Havaittava

Lomakkeiden ja kuvien saavutettavuudessa on puutteita.

Kaikissa kuvissa ei ole tekstivastineita.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Otsikkotasoissa ja rakenteessa on puutteita.

Otsikkotasot eivät kaikilla sivuilla etene loogisesti.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Hallittava

Toistuvia rakenteita ei pysty ohittamaan apuvälinettä käyttäessä.

Sivuilla ei ole Hyppää sisältöön -linkkiä tai sitä korvaavaa loogista otsikointirakennetta. Sivun pääsisältö ei siksi ole apuvälineellä helposti saavutettavissa.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Sivujen otsikoissa on puutteita.

Kaikkien sivujen pääotsikko (title-elementti) ei ole informatiivinen.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Julkaisuun liittyvien linkkien selitteet eivät ole kyllin selvät.

Sivustolla on paikoin linkkejä, jotka eivät ilman ympäröivää kontekstia ole täysin selkeitä ja kerro, minne linkki vie (esimerkiksi Katso lisää -linkkitekstit).

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Ymmärrettävä

Kielimääritys puuttuu joiltain sivuilta.

Sivustolla on joitain sivuja, joissa ei ole määritelty sivun kieltä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Sivun osien kieltä ei ole paikoin määritelty.

Joillain sivuilla on erikielisiä (pääosin englanninkielisiä) osuuksia, kuten julkaisujen otsikoita, joiden kieltä ei ole määritelty.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Saavutettavuuspuutteista ilmoittaminen

Jos huomasit sivustollamme saavutettavuuspuutteen, kerro se meille. Teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Tee ilmoitus sähköpostilla

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde: 0295 016 000